יום רביעי, 8 באוקטובר 2014

מהי קצבת שירותים מיוחדים?

 קצבת שירותים מיוחדים ניתנת לאנשים הזקוקים לסיוע מיוחד בהתנהלות בחייהם, כדבר שבשגרה. מדובר בעיקר באנשים המוכרים כנכים, אנשים עם מוגבלויות, אך לא רק. למעשה כל מי שזקוק לעזרה רבה בבית, בין אם לביצוע פעולות בסיסיות כגון: אכילה, ניידות, לבוש, רחצה וכדומה, ובין אם זקוק רק להשגחה מתמדת, זכאי לבקש קצבה זו.

קשיים בקבלת הקצבה

אחת הבעיות הצצות בעת הגשת הבקשה לקבלת הקצבה, היא הדרישה המופיעה ברוב המקרים להיבדק בשנית, כאשר על אותו אדם המבקש את קבלת הקצבה, מוטלת המעמסה הנפשית והפיזית בהוכחת אחוזי הנכות שלו, הסיבות לזכאותו וכדומה. תהליך זה יכול לקחת זמן רב הן בשל אופייה המסורבל של המערכת, והן בשל חוסר מילוי נכון של טפסים לדוגמא. כך ייתכנו עיקובים רבים בהחלטות המוסד לביטוח לאומי ועוגמת נפש רבה יכולה להיגרם לאותו אדם המבקש את קבלת הקצבה.

יש פתרון

על מנת לקצר את התהליך, להקל על מבקש הקצבה, ולהגדיל את סיכויו לזכות בה – הוקם המרכז למימוש זכויות בהנהלת לבנת פורן עבור כל מי שזקוק לסיוע בכך. בשל הקריטריונים הרבים לקבלת הקצבה והמורכבות של התהליך, ישנו יתרון גדול למי שנעזר בגוף חיצוני, מכיר את המערכת ומנוסה בעבודה מולה. כך יכולים להיחסך מאותו אדם המבקש את הקצבה (אדם שגם ככה מתקשה להתנהל ביום יום) עוגמת נפש, מאמצים רבים וזמן - היכולים להתפרש על פני חודשים רבים. 
קריטריונים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים 
על פי חוקי המדינה המיוצגים על ידי המוסד לביטוח לאומי, האנשים הזכאים לקבלת הקצבה חייבים להיות אזרחי המדינה, מגיל 18 ועד גיל הפרישה ( 67 לגברים ו- 64 לנשים ) ורק כאלו שהוכיחו נכות רפואית ברמות שונות: ברמה של 60% לפחות או אפילו 75% במידה ונכות זאת הוכרה בעבר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

דרגות מוגבלות לזכאות

דרגות המוגבלות לפיהן הוחלט מה הוא גובה הקצבה עבור אדם הזכאי לקבלתה, מתחלקות ל-3: מוגבלות מדרגה ראשונה, שנייה ושלישית. כאשר בדרגה הראשונה - התלות של מבקש הקצבה קטנה יחסית: במקרים אלה ניתנת קצבה של 50%. מוגבלות מדרגה שנייה - כאשר האדם לו ניתנה הקצבה מוכיח תלות בינונית במישהו אחר ומראה קושי משמעותי בתפקוד היומי: אז נקבעת לו קצבה בגובה 100%. ודרגת מוגבלות שלישית - בה מבקש הקצבה מגלה קושי רב בהתנהלות היומית, ותלות רבה במישהו אחר לצורך תפקוד זה: אז נקבעת לו קצבה של 150%. כמו כן זכאים לקבלת הקצבה עיוורים בעלי נכות של 90%, תשושי נפש ומטופלי דיאליזה.

הצלחות בקבלת הקצבה המיוחדת

עבודתם של אנשי מקצוע מסורים במרכז לבנת פורן הובילה למימוש זכאויות רבות במסגרת החוק. ניתן לראות דוגמאות למקרים בהם קיבלו נכים ואנשים עם מוגבלויות – את הקצבה המיוחלת. בעזרת סיוע של אנשי מקצוע במרכז, ניסיון טיפול במקרים דומים, תושייה ועבודת מסורה בסיוע הגשת הבקשות לביטוח הלאומי - זוכים נכים רבים בסיוע הכספי של הקצבה, סיוע שהיטיב עם חייהם באופן מידי.
הגשת בקשה לקצבה
ניהול נכון של הגשת הבקשה לקצבה, איסוף המסמכים הדרושים למוסד לביטוח לאומי לשם אישורה, וכן אורך רוח ומעקב אחרי התהליך – משיגים תוצאות טובות עבור נכים רבים ואנשים בעלי מוגבלויות אחרים, הזקוקים לקצבה זו בדחיפות וזכו לקבלה, תוך מימוש מלא של זכאותם. בקצבה זו הם משיגים את העזרה הרצויה להם, שוכרים מטפלים החיים עימם ודואגים לכל צורכיהם, אנשים בלעדיהם לא היו יכולים להתקיים בכבוד. תודות לקבלת הקצבה הם יכולים להמשיך בשגרת חייהם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה